Äggoljetempera

Benämningen tempera kommer från latinets temperare som betyder blanda. Det finns flera sorters temperafärg. De olika färgerna benämns efter vilket bindemedel som ingår. Inom yrkesmåleriet har äggoljetempera och kaseintempera haft störst betydelse. Bägge färgtyperna har mycket gamla anor.
Målning med äggoljetempera har i huvudsak förekommit på finare snickeriinredning, men det förekommer även att hela vägg- och takytor strukits med tempera. Tempera har också använts vid dekorativt måleri. Färgen kan målas på de flesta underlag, men trä och puts är vanligast.

Inom byggnadsmåleriet har äggoljetempera idag sitt största användningsområde vid bättring och ommålning av tidigare temperamålade ytor samt vid nymålning av t.ex. finare träytor i restaureringssammanhang.

Innehåll

Äggoljetempera är en emulsionsfärg, en blandning av kokt linolja, ägg och vatten. Linoljan och äggen fungerar som bindemedel och vattnet är förtunningsmedel. Äggen tjänar även som emulgeringsmedel, dvs förhindrar att linoljan och vattnet skiljer sig åt.

Egenskaper

Äggoljetempera är en mycket slitstark färg som är lätt att stryka men torkar långsamt. Färgen sig är täckande men den har även strukits laserande. 1 det äldre byggnadsmåleriet har temperamålning ofta varit täckande. Vid en laserande målning ställs alltid höga krav på underlagets beskaffenhet både vad det gäller utseende och jämnhet.

Äggoljetempera är en färskvara och finns inte marknaden som färdig färg utan måste tillredas vid målningstillfället. Ingredienserna är billiga, lätta att få tag i och miljövänliga. En väl genomtorkad äggoljetempera är i stort sett olöslig i vanliga lösningsmedel. Detta gör att en äldre temperamålning som målats över med exempelvis en linoljefärg i regel kan tas fram.

Basrecept

 • 1 volymdel ägg, både gula och vita
 • 1 volymdel kokt linolja
 • 1 volymdel vatten

Tillblandning

 1. Vispa samman ägg och tillsätt lika mängd kokt linolja. Tillsätt därefter vatten i små portioner under omrörningen till dess att vattnet och linoljan finfördelats, dvs emulgerat.
 2. Sila emulsionen genom en nylonstrumpa eller liknande. Härigenom fångas bl.a. äggets trådar upp. Efter en liten stund delar sig emulsionen vilket innebär att den kan behöva röras upp på nytt.
 3. Vid behov kan emulsionen även förtunnas ytterligare med vatten. I vissa fall förekommer att temperaemulsioner förtunnas med balsamterpentin men detta är endast möjligt med emulsioner som innehåller mindre mängd vatten.
 4. En färgad temperafärg får man genom att tillsätta torra pigment. Vid tillredning av mindre färgmängder kan även oljefärger på tub användas.
Vid pigmentering av temperafärger kan de flesta pigment användas, dock ej svavelkänsliga. Se ABC Färgekonomis pigmentlista för en förteckning över de pigment som vi tillhandahåller.
 1. Börja med att göra en färgpasta. Häll en mindre del av emulsionen i ett kärl och tillsätt under omrörning så mycket torrpigment att en stadig pasta uppstår. Vissa lätta och feta pigment kan först fuktas med lite terpentin.
 2. Rör sedan till dess att pigmenten helt fördelat sig i emulsionen och pastan är blank och smidig. Använd en elektrisk visp eller en platt trästicka.
 3. Rör sedan ut pastan i den resterande äggemulsionen och färgen är klar.
 4. En äggemulsion ruttnar efter en tid varför den inte bör sparas. Önskar man av någon anledning spara färg under en kortare tid bör äggemulsionen förvaras svalt, helst i kylskåp.

Applicering

Äggoljetempera skall strykas tunt. Detta görs lämpligtvis med en flat ytstrykare, ca 5 cm bred för snickerier och en moddlare för utslätning. Vid traditionell äldre temperamålning stryks emulsionen tunt i ett antal strykningar till full täckning. Grundfärgen pigmenteras i ton med övriga strykningar. Vid laserande temperamålning appliceras färgen normalt på en täckande grundfärg. Det förekommer även att tempera stryks på en mager tunn grundfärg så att träets ytstruktur lyser igenom.

Vid normal rumstemperatur bör man vänta 2 - 3 dygn mellan strykningarna tills färgen torkat ordentligt. I torkat skick är den målade ytan matt. Om temperafärgen är överpigmenterad med mycket mörka och mättade kulörer bör man stryka den en gång med en opigmenterad emulsion. Efter c:a 10 dygn kan den sista strykningen poleras. Innan polering av hela ytan görs rekommenderas att du gör ett prov på ett undanskymt ställe för att på så sätt kontrollera att färgen är tillräckligt torr. Polering genomförs lämpligtvis med en tät korthårig panelborste. Bearbeta därefter ytan med en mjuk trasa. Vid polering djupnar kulören något. Polering brukar normalt sett endast tillämpas på träunderlag.