Nymålning

Behandling på trä:
Avslipning, limkittning, avslipning, schellackering, grundning, ev. lätt avslipning, 1 - 2 ggr pigmenterad temperamålning och polering.

Limkittning skall utföras i kvistsprickor, vresor, geringar o.dyl. Limkitt består av animaliskt lim och krita som pigmenteras med lite guldockra i ton med träet. Kvistar isoleras med ljus schellack.
Som grundfärg används en svagt zinkvittpigmenterad linoljefärg som späds ut med lacknafta. Grundningen skall appliceras så tunt att träytan väl lyser igenom.

Behandling på kalkputs:
Avslipning, 2 ggr grundning (se nedan), 1 - 2 ggr temperamålning. Putsunderlaget skall vara tillräckligt torrt och väl karbonatiserad. Före grundningen a~ämnas ytan och alla putsstänk avlägsnas.

Vid målning på starkt sugande underlag som puts grundas ytan först med utspädd linoljefärg och därefter med opigmenterad temperaemulsion för att erhålla jämn sugning. Därefter strykes ytan med pigmenterad temperaemulsion önskad kulör, täckande eller laserande beroende på vilket slutresultat man önskar.