Ommålning & Bättring

Äldre täckande temperamålning är idag sällsynt och bör i första hand rengöras och bättras.

Vid hel ommålning av en laserande temperamålning kan lasyreffekten aldrig bli densamma som vid nymålning. Önskar man bevara utseendet bör ytorna endast bättras. Dekorationsmålning på möbler och inredning liksom på väggar och tak bör överlåtas åt konservatorer eller målare som har erfarenhet av detta.

Förbered den tidigare målade ytan genom sodatvättning, lagning av skadat underlag, bättring av befintliga ytor. Därefter genomför en grundstrykning med en opigmenterad emulsion samt polera om det är träunderlag som målats.

Ommålning på trä och puts:
Förbered ytan genom sodatvättning, lagning och avslipning. Därefter kan ytan grundas med en mager oljefärg för att därefter spackla igen eventuella sprickor. Därefter skall ytan slipas av för att sedan temperamålas med önskad kulör. Avsluta med att polera om det är träunderlag som målats. Om man finner att temperamålningen är vaxad måste vaxet först avlägsnas med balsamterpentin.

Övrigt
Det förekommer att vissa temperamålningar har fernissats. Fernissning försvårar det framtida underhållet och är i regel inte nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv, varmed det bör undvikas. Vid fernissning blir temperamålningen transparentare. Har ytan varit fernissad bör den grundas i samband med ommålningen.

  1. Vispa samman ägg och tillsätt lika mängd kokt linolja. Tillsätt därefter vatten i små portioner under omrörningen till dess att vattnet och linoljan finfördelats, dvs emulgerat.
  2. Sila emulsionen genom en nylonstrumpa eller liknande. Härigenom fångas bl.a. äggets trådar upp. Efter en liten stund delar sig emulsionen vilket innebär att den kan behöva röras upp på nytt.
  3. Vid behov kan emulsionen även förtunnas ytterligare med vatten. I vissa fall förekommer att temperaemulsioner förtunnas med balsamterpentin men detta är endast möjligt med emulsioner som innehåller mindre mängd vatten.
  4. En färgad temperafärg får man genom att tillsätta torra pigment. Vid tillredning av mindre färgmängder kan även oljefärger på tub användas.
Vid pigmentering av temperafärger kan de flesta pigment användas, dock ej svavelkänsliga. Se ABC Färgekonomis pigmentlista för en förteckning över de pigment som vi tillhandahåller.
  1. Börja med att göra en färgpasta. Häll en mindre del av emulsionen i ett kärl och tillsätt under omrörning så mycket torrpigment att en stadig pasta uppstår. Vissa lätta och feta pigment kan först fuktas med lite terpentin.
  2. Rör sedan till dess att pigmenten helt fördelat sig i emulsionen och pastan är blank och smidig. Använd en elektrisk visp eller en platt trästicka.
  3. Rör sedan ut pastan i den resterande äggemulsionen och färgen är klar.
  4. En äggemulsion ruttnar efter en tid varför den inte bör sparas. Önskar man av någon anledning spara färg under en kortare tid bör äggemulsionen förvaras svalt, helst i kylskåp.

Applicering

Äggoljetempera skall strykas tunt. Detta görs lämpligtvis med en flat ytstrykare, ca 5 cm bred för snickerier och en moddlare för utslätning. Vid traditionell äldre temperamålning stryks emulsionen tunt i ett antal strykningar till full täckning. Grundfärgen pigmenteras i ton med övriga strykningar. Vid laserande temperamålning appliceras färgen normalt på en täckande grundfärg. Det förekommer även att tempera stryks på en mager tunn grundfärg så att träets ytstruktur lyser igenom.

Vid normal rumstemperatur bör man vänta 2 - 3 dygn mellan strykningarna tills färgen torkat ordentligt. I torkat skick är den målade ytan matt. Om temperafärgen är överpigmenterad med mycket mörka och mättade kulörer bör man stryka den en gång med en opigmenterad emulsion. Efter c:a 10 dygn kan den sista strykningen poleras. Innan polering av hela ytan görs rekommenderas att du gör ett prov på ett undanskymt ställe för att på så sätt kontrollera att färgen är tillräckligt torr. Polering genomförs lämpligtvis med en tät korthårig panelborste. Bearbeta därefter ytan med en mjuk trasa. Vid polering djupnar kulören något. Polering brukar normalt sett endast tillämpas på träunderlag.