Spännpapp Uppsättningsanvisningar

Tillbehör: Spännpapp, Golvpapp 15 cm bredd, Papper-Handmasker/ Maskeringspapper 7,5 cm, Nubbremsa/ Pappremsa, Pappspik 25-2,5mm, Starkt vävlim, Vatten, Borste, Pensel, Hammare, Mattkniv.

Underlaget skall ha rena ytor och vara rensade från spik, nubb, papp och dylikt. Taklister bör nedmonteras, annars sätts pappen i kant med listen. Våderna skall sättas efter ljusinfallsriktningen i rummet. Måtta och skär till våderna.

Steg 1

Börja med med att vattna ett jämnt lager på spännpappens båda sidor. Stänk ut med en tvättpensel eller en blomsterspruta för att papperet skall svälla utan att bli för våt eller ”svampig”. Använd ca: 1 liter till 10 kvm spännpapper.

Blöt alla de vådor du behöver för ett arbetspass samtidigt! Rulla ihop våderna utan att knäcka dem. De skall vara fuktiga i 8 – 10 timmar före uppsättning. Lägg in dem i skyddsplast för att hindra avdunstning. Har våderna blivit för torra fuktas de igen före uppsättning.

Steg 2

Rulla ut våderna, den vita sidan mot underlaget. Fäst våden med en spik på mitten av den ena kortsidan, loda eller mät så att våden sitter/hänger rakt. Spika var 40 cm håll våden sträckt medan spikning pågår. Nästa våd sätts med en överlapp om 10 cm på föregående våd. Låt pappen torka långsamt.

Steg 3

Pappremsa/nubbremsa placeras på kortsidorna, hålls spänd och spikas med 10 cm avstånd en första vända. Spika sedan i varje mellanrum en vända till. Gör likadant på långsidorna samt på överlappen på varje våds långsida. Avsluta med att fin skära längs vådernas kortsidor.

Steg 4

En så kallad torremsa skall nu tillverkas och läggas på alla de överlappade vådernas längsgående skarvar. Skär till 15 cm breda remsor från vanligt golvpapp, den kallas sen för klisterremsa vilken limmas på sin backsida med vävlim. Torremsan skall ej limmas samt placeras på den förlimmade klisterremsans matta sida.

Torremsan/Maskeringspapper skall vara av tunt papper det saluförs färdiga remsor 7,5 cm breda under namnet "Handmasker".

När allt nu är torrt kan du spika tillbaka listerna.

Önskar ni hjälp med att sätta upp spännpapper kan ni kontakta följande bolag.