Uppsättning av Vävtak

Detta behöver du

Takjuteväv
Makulaturpapper 40gr, bredder finns i 40cm, 57cm samt 75cm.
Vanlig pappspik 1” 17 till spänning och ¾ ” 15 eller 16 till finspikningen. För sträckning i vävskarvar använder somliga 4” skallspik.

Arbetsbeskrivning
Steg 1

Träreglar spikas fast i taket längs med väggarna. Regeln bör vara 1” tum tjock och 3-4” bred. Reglarna fastsätts några millimeter från väggen. Överflödig väv och makulatur kan då, sedan väven spänds upp, stoppas undan mellan regeln och väggen. Regeln måste spikas mycket väl. Den är utsatt för stora påfrestningar. Dålig spikning kan förorsaka rynkiga hörn samt att allt kan ramlar ner.

Steg 2

Väven sys ihop på maskin till ett vävstycke, som är cirka 15 cm längre och bredare än taket. Vävstycket bör sys på sådant sätt, att vävens sömmar efter vävspänningen i taket om möjligt löper i ljusets riktning. Sömsmånen bör vara 2 cm.

Steg 3

Vid uppspänningen skall väven fara fullständigt torr och helst varm. Den absorberar då lättare klistret. Försäkra dig om att väven är vänd så att sömmen kommer mot taket. Spika så fast vävens stadkant på regelns undersida längs rummets ena sångsida. Spika tätt; cirka 2-3 cm mellan spikarna. Sträck ej för hårt. Spikarna skall sättas i sicksack. Väven spikas i hela sin längd längs den första långsidan. Den spikas sedan på samma sätt längs ena kortsidan. Spänn väven trådrakt. Vid spänningen av de första två sidorna kan man hjälpa sig med en spänngaffel.

Steg 4

Sedan de två första sidorna, en långsida och en kortsida är klara, kan hårdspänningen påbörjas. Den
utförs med spänngaffel. Med hjälp av spänngaffeln spänner man väven i etapper om cirka två decimeter, varefter man fäster väven med 1 tums spik. Väven skall spännas så hårt, att den blir trådrak. Det fordras en viss övning innan man kan spika väven utan att släppa efter på väven efter varje sträckning. Hela andra långsidan spänns och spikas i etapper. Härefter finsträcker man denna långsida genom att sträcka och spika efter varannan centimeter. Finspika med ¾” spik.

Steg 5

Tre sidor av taket är nu färdiga. Man börjar spänningen av sista sidan med att spänna sömmarna. Sträck dem så hårt och rakt som möjligt. Slå in 4 tums spik genom sömmarnas sömsmån (genom två lager väv således) efter sträckningen. Med spänngaffeln spänner man sedan mellan sömmarna på samma sätt som vid spänningen av andra långsidan.
All överskottsväv skärs härefter ned med rakblad eller stoppas undan mellan regeln och väggen. Uppskärning av väven för takbelysning görs sedan väven är färdigspänd. Man kan även vid vävspänningen börja i mitten på sidorna och sträcka mot hörnen.

Steg 6 - Inklistring

Makulering: Makulaturpapperet klistras på den uppspända väven Makuleringen bör utföras samma dag som taket är färdigspänt. Som klister användes Pastex. Klistret läggs på papperets blanka sida. Rummet, där arbetet utförs bör ha normal rumstemperatur. Klistret bör torka snabbt. Om taket står vått för länge, kan makulaturen bli blåsig. Klistra flödigt och jämnt. Makulera sedan mot ljuset. Varje våd läggs cirka en centimeter in på den föregående.

Steg 7

Klistret pressas ut vid kanterna med hjälp av gummispackel. Pressa ej papperet för hårt mot väven. Det blir då lätt skrynkligt. Taket får sedan torka ett par dagar, varvid väven krymper och spänner sig till en plan yta. En rätt utförd makulering är slät och skrynkelfri och utan synliga skarvar.

Patentering / Grundning

Patenteringen görs lämpligen med vit, mager oljefärg. För att få snabbare torkning bör man vid tillagningen av patentfärgen tillsätta lacknafta. Patentering kan även utföras med matt alkydfärg, vilket i många fall är att föredra då torktiden blir kortare.

Färdigstrykning

Färdigstrykningen sker med matt eller blank alkydfärg, emulsionsfärg eller matt eller blank oljefärg. Man kan givetvis även stryka ytorna med en god limfärg. Rena latexfärger av PVA-typ av god kvalitet kan även användas om limning och patentering utförts noggrant. I annat fall finns risk för gulning och genomslag. Sedan taket färdigmålats bör man sätta upp en skugglist runt taket. Stryk dessförinnan skuggkanten med färg i mörkgrå färgton. Färdigstryk med matt oljefärg. Skugglisten inramar takytan på ett dekorativt sätt och utgör en värdig avslutning till väggen.

Önskar ni hjälp med att sätta upp spännpapper kan ni kontakta följande bolag.