Linoljefärg

Vi har linoljefärger från såväl stora väletablerade linoljetillverkare såsom Uula, Ottosson, Kulturhantverkarna, Allbäck, Wibo Färg, Engwall & Claesson som mindre linoljefärgstillverkare. Vi säljer även de redskap och verktyg som du behöver för att ditt linoljefärgsprojekt skall bli lyckat. Nedan återfinner ni en kort beskrivning om några av de linoljefärger som vi tillhandahåller.

linoljefärger

Uula

Uulas linoljefärg tillverkas av kokt linolja (fernissa) och färgpigment. Det oxiderande
bindemedlet gör färghinnan genomtränglig för fukt vilket resulterar i att träet kan andas som det
skall. Fukten avdunstar genom färgen varmed färgen inte flagar och träet inte murknar. Uulas linoljefärger finns i ett antal olika nyanser i enlighet med Uulas färgkarta. På specialbeställning kan även övriga nyanser beställas där tillblandning sker i ABC Färgekonomis butik. Uula Linoljefärg nyanseras med Uula nyanseringspastor tillverkade av äkta pigment.

Kulturhantverkarna

Kulturhantverkarnas produkter baseras på deras egenproducerade linolja som kallpressats utifrån ett antal utvalda linfrösorter. Oljan har sedan renats ytterligare genom Kulturhantverkarnas raffineringsprocess vilket resulterar i att den kan tränga djupare in i underlaget vilket minskar risken för angrepp av mikroorganismer samt att den torkar snabbare än konkurrerande produkter.

Kulturhantverkarnas produkter har torrhalter på mellan 90-100%, vilket innebär att inget går till spillo utan att allt som appliceras på underlaget finns kvar efter genomförd behandling och inte dunstar och försvinner.

ABC Färgekonomi kan utifrån Kulturhantverkarnas linoljefärgsbaser blanda till de flesta NCS-kulörer som finns tillgängliga.

Ottosson Färgmakeri

ottosson färg
Linoljan som användes av Ottosson utvinns alltid genom kallpressning. Metoden att pressa ut oljan ur linfröet utan föregående upphettning ger ett mindre utbyte men i gengäld en renare och klarare produkt.

Allbäck

allbäck linoljefärg
Linoljefärg från Allbäck är tillverkad av svensk, kokt, avslemmad, filtrerad och steriliserad linolja.
Färgen innehåller inga lösningsmedel och skall därför heller inte spädas med några lösningsmedel. Allbäcks färgsystem tillåter användning av deras linoljefärger för både inomhus och utomhusbruk. Specialkulörer kan beställas enligt NCS-färgkod.

Wibo Färg

wibo linöljefärg

WIBO FÄRG AB har specialiserat sig på " hur man målningsbehandlar olika underlag för att uppnå ett maximalt resultat i förhållande till förutsättningar och förväntat slutresultat. De tillhandahålla eller skräddarsyr färgmaterial anpassat för varje ändamål.