Claystone

ClayStone är en patenterad miljövänlig puts utvecklad ur bergarten lutit*som utvinns i Europa. Baserat på unika naturmaterial har en helt ny produkt för ytbeläggningar utvecklats. ClayStone kan appliceras på de flesta material, på golv och väggar, utomhus eller inomhus.

Genom sammansättning av olika naturliga icke toxiska komponenter möjliggörs en snabb applicering vilket resulterar i dekorativa beläggningar . Den eleganta ytbeläggningen kan uppnås i en mängd olika utförande och färgnyanser från sten-liknande till polerade ytor. ClayStone möjliggör skapandet av foglösa ytor med känsla av sten eller betong för t.ex badrum eller kök. Genom behandling av olika ytbehandlingsprodukter kan den färdiga ytan stå tålig för vatten, vin, fett, mm. ClayStone är en utmärkt produkt för att skapa betongliknande bänkskivor.

*Lutit är benämningen på en sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar i lerstorlek, dvs. mindre än 0,002 mm.)

Bruksanvisning

Instruktionsvideo