Eco Proffs Grund Vit

Pris:
787 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Förpackningsvolym
1, 3, 10 liter

Produkten består i huvudsak av
Vatten, pigment, mineraliskt fyllnadsmedel, vegetabilisk olja, naturlatex och kaseinlim.

Egenskaper
Väldoftande
Ej filmbildande
Diffusionsöppen yta som andas
Kort torktid
Lätt att applicera
Inga lösningsmedel

Åtgång
1 liter räcker till 6-12 kvadratmeter beroende på underlag.

Torktid
Övermålningsbar efter 6-8 timmar.

Förpackning
Källsorteras som hårdplast

Målningstemperatur
Lägst +10 C

Spädes
Kan vid behov spädas med vatten.

Produktbeskrivning

ECO-Proffs Grund ingår i Färgbygges nya serie av högkvalitativa miljöfärger och lämpar sig som grundfärg på starkt sugande underlag. ECO-Proffs Grund motverkar svällningssprickor av pappersremsor för skivskarvar.
ECO-Proffs Grund är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

ECO-Proffs Grund är en effektiv och lättanvänd grundfärg som minimerar din arbetsinsats. ECO-Proffs Grund bildar en ljus, slät och hållbar yta som ger ett perfekt slutresultat, varje gång!

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett. Tidigare målade ytor ska tvättas med målartvätt och sköljas noggrant med vatten. Blanka ytor mattas ned med slippapper före målning.

Måla
Rör om grundligt i burken före målning. Måla jämnt och flödigt en gång med roller, pensel eller sprututrustning. Låt ytan genomtorka ordentligt innan du målar över med täckfärg.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar och rollers minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för ECO-Proffs Grund är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.