Eco Proffs Lackfärg

Pris:
430 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Förpackningsvolym
1, 3

Produkten består i huvudsak av
Linolja, vegetabiliska oljor, pigment

Egenskaper
Lätt att applicera
Diffussionsöppen
Brytbar enligt moderna brytsystem (NCS, RAL mfl)

Glans
Halvblank: 35-40
Blank: 70-80

Åtgång
1 liter räcker till 10-12 kvadratmeter beroende på underlag.

Torktid
Övermålningsbar efter 48 timmar.

Förpackning
Källsorteras som hårdplast

Målningstemperatur
Lägst +10 C

Spädes
Kan vid behov spädas med vatten.

Produktbeskrivning

ECO Proffs Lackfärg ingår i Färgbygges nya serie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad halvblank eller blank lackfärg för invändigt bruk. Produkten har en vacker blank lyster, utmärkta hållbarhetsegenskaper och permanent elasticitet. ECO Proffs Lackfärg är förstärkt med harts vilket ger en slätare och därmed hållbarare yta gentemot motsvarande produkter. Ytan är lätt att rengöra. ECO Proffs Lackfärg är lika smidig och lätt att använda som en konventionell lackfärg.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett. Tidigare målade ytor ska tvättas med målartvätt och sköljas noggrant med vatten. Blanka ytor mattas ned med slippapper före målning.
Nyproduktion: För bästa resultat bör fukthalten i träet inte överstiga 18%. Slipa ned vassa kanter. Grundmåla obehandlat trä med ECO Proffs Trälasyr.
Järn och stål: Förbehandla med lämplig rostskyddande grundfärg enligt producentens instruktioner.

Måla
Rör om grundligt i burken före målning. Måla jämnt och flödigt med pensel eller roller. Matta ned ytan med ett fint sandpapper mellan skikten. Applicera ECO Proffs Lackfärg två till fyra skikt beroende på förarbete.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar och rollers minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för ECO Proffs Lackfärg är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.