Eco Proffs Trälasyr

Pris:
394 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Produktbeskrivning

ECO-Proffs Trälasyr ingår i Färgbygges nya serie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad lasyr för målning av tak, panel, råspont, lister och liknande träytor i inomhusmiljö.
ECO-Proffs Trälasyr är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

ECO-Proffs Trälasyr har minst sagt kaxiga egenskaper, men även ett ödmjukt yttre. ECO-Proffs Trälasyr skapar en hård men sober yta som är både vacker och behaglig.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett. Starkt sugande underlag och kådrikt trä med mycket kvistar bör förbehandlas med Färgbygge Hartsgrund.

Måla
Rör om grundligt i burken före och under målning. Målas jämnt och flödigt med pensel, roller eller sprututrustning.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Rengöring av penslar sker med såpa och kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för ECO-Proffs Trälasyr är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.

Green Color

Green Color är Färgbygges egen miljöstämpel. Märkningen syftar till att Du som kund skall kunna se Färgbygges röda tråd, miljömedvetenhet genomsyrar hela Färgbygges verksamhet. Läs mer om Green Color här.