Eco Proffs Vägg Vit

Pris:
810 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Förpackningsvolym
1, 3, 10 liter

Produkten består i huvudsak av
Vatten, pigment, mineraliskt fyllnadsmedel, vegetabilisk olja, naturlatex och kaseinlim.

Egenskaper
Väldoftande
Ej filmbildande
Diffusionsöppen yta som andas
Kort torktid
Lätt att applicera
Inga lösningsmedel

Åtgång
1 liter räcker till 6-12 kvadratmeter beroende på underlag.

Torktid
Övermålningsbar efter 6-8 timmar.

Förpackning
Källsorteras som hårdplast

Målningstemperatur
Lägst +10 C

Spädes
Kan vid behov spädas med vatten.

Produktbeskrivning

ECO Proffs Vägg ingår i Färgbygges nya serie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad matt täckfärg för invändigt bruk. ECO Proffs Vägg kan appliceras på de allra flesta sorters underlag som t.ex. puts, betong eller skivor.
ECO Proffs Vägg är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

Med ECO Proffs Vägg uppnår du på ett enkelt sätt ett högkvalitativt resultat med fokus på nystart genom förändring till en unik och funktionell miljö.

ECO Proffs Vägg finns även som Vägg-C bas.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett. Starkt sugande underlag och pappersremsor för skivskarvar förbehandlas med ECO Proffs Grund. Tidigare målade ytor ska tvättas med målartvätt och sköljas noga med vatten. Blanka ytor mattas ned med slippapper före målning.

Måla
Rör om grundligt i burken före målning. Måla jämnt och flödigt med roller, pensel eller sprututrustning.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar och rollers minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för ECO Proffs Vägg är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.