Hartsgrund

Pris:
335 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Produktbeskrivning

Hartsgrund ingår i Färgbygges produktserie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad, färglös och diffusionsöppet media som passar utmärkt för målning inomhus på obehandlade ytor. Hartsgrund lämpar sig även för lasyr eller betsning på trä, skyddsbehandling av betong, dammbindning för puts och betong med mera.
Hartsgrund är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

Hartsgrunden låter materialet andas rikligt, skyddar mot yttre påverkan och kan kombineras med Färgbygges övrigt utvalda produkter, vilket ger materialet en funktionell och passande design. Hartsgrund ger en sidenmatt, mycket hård och slitstark yta.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett.

Måla
Rör om grundligt i burken före och under målning. Hartsgrund appliceras med pensel, lasyrborste eller sprututrustning.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar och rollers minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för Hartsgrund är i obruten förpackning 24 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.

Green Color

Green Color är Färgbygges egen miljöstämpel. Märkningen syftar till att Du som kund skall kunna se Färgbygges röda tråd, miljömedvetenhet genomsyrar hela Färgbygges verksamhet. Läs mer om Green Color här.