Operavitt

Pris:
861 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Produkten består i huvudsak av
Vatten, mineraliskt pigment, fyllnadsmedel, vegetabilisk olja, och kasein.

Egenskaper
Väldigt vit kulör tack vare sin pigmentering
Hög ljusreflektion
Diffusionsöppen yta som andas
Inga lösningsmedel
God streckförmåga
God täckförmåga
Lätt att applicera

Åtgång
1 liter räcker till 7-12 kvadratmeter, beroende på underlag.

Torktid
Övermålningsbar efter 6-8 timmar.

Förpackning
Källsorteras som hårdplast

Målningstemperatur
Lägst +10 C

Spädes
Kan vid behov spädas med vatten.

Produktbeskrivning

Operavitt ingår i Färgbygges produktserie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad matt emulsionsfärg som används som täckfärg till väggar. Operavitt är även lämpad som underlag för Färgbygges bivaxlasyr tack vare sin unika sammansättning. Operavitt är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

Operavitt skapar en ljus och behaglig helmatt yta som är tidlös. Oavsett miljö kommer Operavitt tillföra en frisk och positiv känsla som sprider sig i rummet.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är torrt, fast och fritt från stoft och fett.

Måla
Rör om grundligt i burken före målning. Operavitt appliceras med pensel, lasyrborste, roller eller sprututrustning. Vid rollning, tillse att rolla tunt och jämnt då inga ränder får bildas om ytan ska laseras med Färgbygges Bivaxlasyr. Starkt sugande ytor, exempelvis spackel, bör förbehandlas med Färgbygges Hartsgrund/ECO-Proffs Grund. Detta för att undvika för snabb torkning och risk för krackelering.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar och rollers minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för Operavitt är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.