Slamfärg - Minsta order 3x10L

Pris:
5 295 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P770332
Antal:
Förpackningsvolyn - 10 liter

Produkten består i huvudsak av

Vatten, mjöl, pigment och standolja.

Egenskaper
Ej filmbildande
Diffusionsöppen yta som andas
Inga lösningsmedel
Lätt att applicera
Mindre kritningsförmåga än motsvarande produkter
Flagnar INTE

Åtgång
1 liter räcker till 3-5 kvadratmeter, beroende på underlag.

Torktid
Yttorr efter 4-6 timmar. Övermålningsbar efter cirka 24 timmar.

Förpackning
Källsorteras som hårdplast

Målningstemperatur
Lägst +10 C

Produktbeskrivning

Slamfärg ingår i Färgbygges produktserie av högkvalitativa miljöfärger och är en vattenbaserad fasadfärg. Slamfärgen lämpar sig utmärkt för målning utomhus på nytt obehandlat trä, ytor som tidigare målats med slamfärg eller gammalt ohyvlat, tryckimpregnerat och uttorkat trä.
Slamfärg är ett utmärkt miljöval med fokus på hälsa, miljö och kvalitet.

Färgbygges Slamfärg baseras på riksantikvariämbetets recept och är framställd enligt gammal svensk tradition. Färgbygges Slamfärg skapar en äkta, svensk, traditionell stugfasad i klassisk matt lyster. Färgbygges Slamfärg finns i 23 stycken standardkulörer men går att specialbryta.

Att använda produkten

Före målning
Se till att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från stoft och fett.
Vid tidigare målade ytor med Färgbygges slamfärg räcker det normalt att rengöra ytan genom att borsta med en mjukkvast eller borste så till den grad att alger eller mögel avlägsnas. Därefter stryks ett tunt lager med oförtunnad Färgbygges Slamfärg.
Obehandlat sågat virke grundas med Färgbygges Slamfärg förtunnad med 20% vatten och färdigmålas med en strykning oförtunnad färg.

Måla
Rör om grundligt i burken före målning. Färgbygges Slamfärg stryks med pensel.
Vid målning med Slamfärg är det viktigt att tänka på väder och vind. Måla inte på starkt solvärmda ytor eller om det föreligger risk för dagg eller frost. Generellt är det idealiskt att applicera färgen en varm, torr och molnig dag.

Efter målning
Öppnade burkar och smutsiga verktyg tillför bakterier i färgen vilket förkortar färgens livslängd avsevärt. OBS! Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas! Flytande färgrester ska lämnas till återvinningsstationer. Töm ej ut färgrester i avloppet.
Genom att skrapa ur penslar minskas behovet av vatten vid rengöring. Använd alltid kallt vatten.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara färgen svalt och frostfritt. Normal livslängd för Färgbygges Slamfärg är i obruten förpackning 12 månader från produktionsdatum. Detta kan dock variera beroende på förvaringssätt. Vid osäkerhet kontakta Färgbygge för rådgivning.

Förtäring
Vid förtäring eller medicinsk reaktion kontakta omedelbart läkare och visa produktförpackning eller produktblad/-etikett.